Covid-19 novosti za Crnu Goru
...

Crna Gora NE traži nikakav test ili vakcinu da bi došla u posjetu Crnoj Gori. Međutim, postoji pravilo o udaljenosti i maskiranje uloga u prodavnicama.
Budite sigurni!